Remont mieszkania wymaga nakładu pracy, czasu i funduszy. Jednak najważniejszym elementem jest przeprowadzenie prac w taki sposób, aby wszystko przebiegało sprawnie i nic co dotychczas zostało wykonane, nie uległo zniszczeniu. Jak przeprowadzić remont krok po kroku? O to najistotniejsze informacje, z którymi naprawdę warto się zapoznać!

Ustalenie planu działania i rozpoczęcie pracy

W pierwszym kroku nasza firma remontowa ustali zakres prac. Tylko w taki sposób można oszacować wstępne koszty oraz ilość i rodzaj materiałów. W niektórych przypadkach konieczne jest też uzyskanie pozwoleń na remont np. ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zwłaszcza jeśli podczas prac nastąpi ingerencja w konstrukcję budynku lub pion wentylacji. To samo dotyczy też zakładania ogrzewania podłogowego. Jeśli wszelkie formalności zostaną załatwione, to można przejść do drugiego etapu, czyli gromadzenia potrzebnych materiałów. Po zakupach remont zostanie rozpoczęty. Na początku o ile zachodzi taka potrzeba, przeprowadzone zostaną prace instalacyjne i konstrukcyjne. Głównie chodzi o instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz modernizacja ścianek działowych. Wachlarz prac obejmuje też wymianę ogrzewania lub jego niesprawnych elementów. Następnie należy usunąć stare podłogi i tynki oraz przygotować podłoże do nałożenia nowych.

Remont mieszkania – kolejność zadań

Remont trzeba rozpocząć od najbardziej czasochłonnych i wymagających, a jednocześnie najbardziej potrzebnych, czyli kuchni i łazienki. Oczywiście wszystko zależy od tego, czego nasz klient oczekuje, ale w zakres prac wchodzi przede wszystkim montaż płytek i demontaż poprzednich, wymiana i podłączenie armatury, a także wszelkiego rodzaju sprzętu. Kolejnym krokiem jest restrukturyzacja stolarki okiennej i drzwiowej. Po jego wykonaniu wkroczy nasza firma wykończeniowa i zajmie się pozostałymi wnętrzami. Bezwzględnie stosując się do zasady, że pierwsze jest malowanie sufitów, potem ścian lub tapetowanie, a na samym końcu montaż podłóg. Na końcu zostaną wykonane prace montażowe, czyli wstawienie mebli, instalacja oświetlenia, oraz włączników i gniazdek.

Należy pamiętać, że wyżej opisany remont mieszkania dotyczy generalnej modernizacji. W związku z tym w każdej chwili kolejność działania może ulec zmianie. Przykładowo, gdy nie trzeba będzie wymieniać stolarki drzwiowej i okiennej, to ten etap zostanie pominięty i nasza firma remontowa rozpocznie malowanie i montaż podłóg. Zawsze najważniejsze jest to, jakie oczekiwania ma nasz klient!